İADE HAKKI


(1) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda,tüketicinin veya tüketici
tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

2. b) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya
tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

(2) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı
hükümleri uygulanır.

İade hakkının kullanımı

(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu
kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı,
tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi
üzerinden seçenek de sunabilir.

(3) Telefonla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu en geç
mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır.

 


İPTAL HAKKININ İSTİSNALARI

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.

3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.

(2) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür,
paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

(3) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayr i maddi
mallara ilişkin sözleşmeler.

Çerez Kullanımı

Bu site tanımlama bilgileri kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

Daha fazla bilgi edinin